...
 Сънища
Main » » Сънища » Речник на Символите
19:14
Самолет

В наше време никой не сънува дилижанси! А автомобили, летя­щи чинии, ракети, самолети... Така нови (привидно) символи заместват някогашните: Привидно, защото „знакът" може да е различен, но основата му е същата.

Символиката на самолета съвпада с тази на птицата. Тя е свърза­на и със значенията на въздуха, на свободата, на изкачването, на небето. Летенето със самолет насън означава обикновено, че търсим духовност, че сме се изтръгнали от клопката на земята.

Сънищата със самолети (те са свръх разпространени!) се явя­ват в девет варианта:

- пилотираме или само се возим на самолет;

- изкачваме се или слизаме;

- летим по определен маршрут или се изгубваме;

- самолетът е здрав и сигурен; или се разбива, или пада.

- Сънуващият пилотира. Това означава най-често, че е госпо­дар на себе си и че се е отправил към областта на духовното. Оттук нататък пилотирането може да е трудно или не, апаратът (= личността на сънуващия) преминава през зони на буря или лети безпрепятствено.                                   

- Самолетът е пилотиран от друг. Това може да значи, че Азът на сънуващия е ръководен от неосъзнати сили. И тук всичко зависи от контекста на съня.

В един от сънищата от моя архив сънуващият е пътник, а самолетът е пилотиран от човек с тъмен комбинезон. Маши­ната се тресе и подскача. Сънуващият изпитва сmpax; пилотът остава невъзмутим. Липсва усещане за опасност, само впечат­ление за очакване.

Веднага става ясно, че сънуващият е „воден" от несъзнателни сили. Но какви? Комплекси? Изтласквания? Страхове? Или става дума за Сянката му? Случаят беше точно такъв. Тъкмо Сянката му, несъзнателният му „двойник", го водеше към светлината - себеосъществяването му, но със съот­ветните „подскоци".

- Когато сънуваме, че се изкачваме или слизаме със самолет, действа символиката съответно на изкачването и слизането.

- Ако в съня самолетът следва маршрута си или изгубва пътя, тълкуването не е проблем. Контекстът ще ни покаже дали съну­ващият е пилот или пътник.

- Символиката на здравия и сигурен самолет е очевидна. Вече видяхме и колко многобройни са сънищата с падане.

Ето един сън на трийсетгодишен мъж. Той пътува в само­лет, когато пилотът внезапно пикира към земята, глух за ви­ковете му. В този случай сънят сигнализира на мъжа, че „лети" прекалено нависоко в материален и духовен смисъл, без да си е осигурил солидна „база". Налага се временно да слезе на земя­та. Пилотът явно символизира несъзнаваното. Вътрешният ком­пютър за пореден път отлично си е свършил превантивната ра­бота.  
            
Category: Речник на Символите | Views: 1502 | Added by: Хадес
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Неделя, 24.02.2019, 01:54
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   34.229.194.198          Неделя          24.02.2019, 01:54
PIMSES