...
 Езотерика
Main » Articles » Чакри » Кундалини и Чакри

Символи

Творческата сила на Мисълта може да бъде овла­дяна и вкарана в работа, като един от най-прак­тичните начини за това е да се прибягва до използването на символи. Символът е ключ, с чи­ято помощ можем да установим ментален контакт с онова специфично качество, което искаме да използваме. Символът е средство за мислено със­редоточаване върху някое качество или свойство, с което имаме намерение да работим. Така нап­ример, ако човек се чувства нервен и нестаби­лен, елементът земя в организма му не е достатъ­чен. И за да противодейства на това състояние, за да възстанови равновесието на силите вътре в себе си, той може да пожелае да изяви елемента земя в своя организъм. Онези, които са привикна­ли да насочват мисълта си направо на различните нива, постигат това почти автоматично. Този про­цес обаче ще е значително улеснен, ако се при­бегне до символ, притежаващ за използващия го качеството „земност": той би могъл да предизви­ка, да речем, възникването на мисловен образ на слон. Посредством концентриране върху този об­раз човек в крайна сметка ще премине през и зад формата, откривайки, че мисълта му постепенно приема качеството, символизирано от тази форма. Умът всъщност променя степента на вибрацията си и навлиза в честотата на по-бавна, земната или опашната чакра.

За всяко качество или таттва ще се намери под­ходящ символ. Но трябва да бъдем все пак пред­пазливи по отношение на който и да било символ като абсолютен, защото, ако за даден човек един символ представлява определено свойство, дадена същност, за друг, напълно възможно е, да предс­тавлява съвсем различно, производно на неговите индивидуални асоциации. Ефективността на сим­вола зависи следователно от неговата чистота, т.е. от свързването му само с едно качество в ума на този, който го използува.

Един мисловен символ може да бъде въплътен и в материална форма - като фигурка, медальон, и в такъв случай се превръща в талисман. Докато един мисловен символ се отнася обикновено лично за онзи, който прибягва до него, талисманът може да бъде ефикасен независимо от създателя си - в него е вградена известна умствена енергия, която може да се използва като средство и от други.

Category: Кундалини и Чакри | Added by: Хадес (07.06.2009)
Views: 1179
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Tuesday, 10.12.2019, 10:42
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   34.225.194.144          Tuesday          10.12.2019, 10:42
PIMSES