...
 Езотерика
Main » Articles » Чакри » Кундалини и Чакри

Кръстният Център

Намира се на равнището на кръстната кост в гръб­нака. На това място имаме усещането за някаква неустановеност - създава го елементът вода. Пред­ставата за енергия, отъждествена с принципа на промяната, на неустановеността, сигурно би се сто­рила на онези, които изучават чакрите, донякъде озадачаваща. Но ние трябва да свикнем с мисъл­та, че енергията вътре в нас изживяваме и усеща­ме като различни елементи или типове съзнание в зависимост от съответните равнища, за които нееднократно стана дума досега. Качества като зре­лост или плавност изразяват като че по-добре „водността" на тази чакра. Зрелостта на един плод например изисква силно присъствие на елемента вода. Това важи и за хората. За да бъдат полово зрели, мъжете и жените трябва да притежават силно изразена флуидност, „втечненост" в своя органи­зъм и кръстният център е свързан именно с таки­ва течни негови прояви като урината и спермата. Недостигът на флуидност ще доведе, естестве­но, до обезводняване, причиняващо заболявания, свързани с втвърдяване или изсъхване като арт­рит. В такива случаи хрущялната тъкан, действаща като естествена смазка между костите на ста­вите, изсъхва и на съответното място възниква бо­лезнено прегряване. Понятия от рода на зрелост и плавност създават усещането за поток, което е и по същество неустановеността на водната таттва. Това равнище е свързано с усещането за вкус. В английския език има идиом като mouth watering/ съответстващ на българския израз „да ми потекат лигите" - б. пр./ и именно водният еле­мент, произвеждащ слюнката, е дал основание за неговия смисъл. Без този елемент усещането за вкус би било невъзможно.


Category: Кундалини и Чакри | Added by: Хадес (10.06.2009)
Views: 945
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Tuesday, 10.12.2019, 09:50
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   34.225.194.144          Tuesday          10.12.2019, 09:50
PIMSES