...
 Езотерика
Main » Articles » Чакри » Кундалини и Чакри

Опашният Център

Разположен е в основата на гръбначния стълб. На това равнище енергиите, които се проявяват в чо­вешкия организъм, са достигнали най-ниска сте­пен на вибрация и ако си представим енергийното трептене като звук, в случая става дума за най-дълбокия тон, произведен, да речем, от туба или от контрафагот. Впрочем нима музиката с подоб­ни по-груби вибрации като тази на военните ор­кестри или определени видове джаз не произвеж­дат съвсем осезаем ефект върху този най-нисък център и не пораждат вътрешен подтик за прис­тъпване в маршов ритъм, за подрусване или клатушкаща се походка?

Както вече пояснихме тук, при вибрирането на енергия през дадена чакра в човешкия организъм възниква онова, което в индуистката терминология се назовава таттва, а в западната, в европейската - елемент. Елементът на опашната чакра се из­разява чрез качеството солидност или, с други ду­ми, става реч за земя. Този елемент ще рече кохерентна устойчивост и стабилност. На неговото равнище човек усеща сигурност и задоволство от настоящото си състояние и от това, че е спокоен, че е такъв, какъвто е. Следователно няма жела­ние или импулс за раздвижване, за промяна, за преминаване в друго състояние. Вибрацията на еле­мента земя внушава чувството, че индивидът е стъпил здраво на краката си и съвсем реален факт е, че когато се чувстваме несигурни и нервни, потоците на нашата жизненост не са заземени чрез най-ниския ни център.

Тази чакра, естествено, управлява всичко, кое­то е твърдо в тялото: кости, зъби, нокти. С това равнище е свързано и обонянието - всички същес­тва, които са много близо до земята, имат силно обоняние. Подобно явление наблюдаваме и у хора­та - онези, които притежават остър усет за мате­риалното, обикновено се отличават с развито обо­няние.


Category: Кундалини и Чакри | Added by: Хадес (10.06.2009)
Views: 1003
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Tuesday, 10.12.2019, 09:48
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   34.225.194.144          Tuesday          10.12.2019, 09:48
PIMSES