...
 Езотерика
Main » Articles » Чакри » Кундалини и Чакри

Органи на действие и усещане

Ако четирите полюса в жизнената система на чо­века са един неподвижен магнит, а чакрите са роторите, тогава имаме налице седем силови по­лета, възникнали благодарение на четириполюсното функциониране на всяка отделна чакра. При обръщането на полюсите посоката на въртене на тези силови полета също се обръща. Опитът, с който разполагаме на което и да е от тези равни­ща, ще зависи от това, дали енергията преминава навътре или навън през съответната чакра. Енер­гията, преминаваща навън през нея, ни осигурява и съответен орган на действие. Или, казано друго­яче, когато енергията е насочена навън, ние полу­чаваме опитност или изживяване на действие на равнището, отъждествявано с въпросната чакра. И обратното, когато енергията е насочена навътре, опитността е за усещане на такова ниво.

Във всяка от петте долни чакри следователно ние имаме изживяване на усещане, което ни дава нашите пет сетива. Пет са също и органите на действие, които са все същите енергии, щом са насочени навън.ЧАКРИТЕ

ТЕМЕННА

Кардинална

/Всички цветовена дъгата/

ЧЕЛНА

- Подвижна

/Виолетово/

В ГЪРЛОТО

- Неподвижна

/Синьо/

СЪРДЕЧНА

- Въздух

/Зелено/

СЛЪНЧЕВА

- Огън

/Жълто/

САКРАЛНА

-Вода

/Оранжево/

ОПАШНА

-Земя

/Червено/

На пръв поглед не е много лесно да се схване връзката между органите на действие и тези на усещане. Нека обаче припомним предупреждение­то, което направихме още във встъпителните стра­ници на тази книга относно ограничеността на уси­лията да се вниква в същината на нещата по чис­то интелектуален път. Чрез практика и самонаб­людение хората могат да установят валидността на тези принципи, които първоначално са им се стрували непонятни, за собствения си опит. Пове­че обяснения за качествата, свързани с всяка от­делна чакра, ще намерите в следващите глави.

Category: Кундалини и Чакри | Added by: Хадес (12.06.2009)
Views: 1340
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Tuesday, 10.12.2019, 09:50
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   34.225.194.144          Tuesday          10.12.2019, 09:50
PIMSES