...
 Езотерика
Main » Articles » Чакри » Кундалини и Чакри

Притегляне и Отблъскване

Добре известните закони на притегляне и отблъс­кване в електричеството и магнетизма постановя­ват, че подобията се отблъскват, а противополож­ностите се привличат. Тези закони важат и за двата потока - положителния и отрицателния - в жиз­нената система на човека. Усещането и действането са съответно отрицателно и положително. Или, с други думи, действието у човека винаги е прив­лечено от усещането или възприемчивостта у друг. Забелязваме потвърждение на това в отношенията между мъжа и жената, да речем, при които дейс­твената, насочена навън, мъжка природа се съче­тава с възприемчивата и пасивна женска природа.

Посредством уравновесяване или свързване на два полюса, противоположни един на друг, винаги възниква трето качество. Всеки нов елемент или таттва се формира от взаимодействието на поло­жителната и отрицателната фаза на предишния. Този процес може да се сравни с разбъркването на две съставки в обща смес, получена от тяхното сливане. Всяка нова проява неизменно трябва да произлиза от такова взаимодействие на сили - по­ложителна и отрицателна, както например инкар­нацията, въплътяването на душата при свързване­то на мъжа и жената.

Оттук е възможно и известно осветляване на въпроса за пола на децата: относителното домини­ране на положителни или отрицателни фактори у майката, както и у бащата в момента на зачева­нето, ще определи дали въплътяващата се душа ще дойде в мъжко или в женско тяло.

Category: Кундалини и Чакри | Added by: Хадес (11.06.2009)
Views: 1211
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Tuesday, 10.12.2019, 09:49
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   34.225.194.144          Tuesday          10.12.2019, 09:49
PIMSES