...
 Езотерика
Main » Articles » Чакри » Кундалини и Чакри

Ритуал

От казаното по-горе следователно излиза, че вся­ка конкретна дейност, предприемана от нас, ще бъде извършвана икономично, т.е. по-ефективно, ако подхожда на преобладаващия в момента енер­гиен поток - или ход на таттвите - по отношение на времето и мястото.

С други думи, за всяка дейност има оптимално време и място, които биха я направили по-резул­татна и по-лека за осъществяване.

Изкуството на ритуала е всъщност магията да се използува енергия за достигане на определена цел. Това изкуство трябва да се прилага в съот­ветствие с преобладаващите енергийни потоци, за да се осигурят наистина ефективни резултати. Схващан в най-широк смисъл, животът следова­телно може да представлява един вид ритуал, чрез който хората непрестанно и по възможно най-доб­рия начин оползотворяват онези сили, които доми­нират, за да постигнат, и то творчески, онова, към което се стремят. Всяко действие впрочем е толкова по-успешно, колкото е по-обвързано със силна изява на подходящата за извършването му таттва. Посоката, в която човек се обръща с лице или докато спи, цветовете на дрехите, които носи, или на предметите, с които си служи постоянно, по принцип всяка негова постъпка или житейска дейност е подвластна на хода на таттвите - обшир­на тема, до която обаче ние можем само да се докоснем, без да сме в състояние да я тълкуваме по-дълбоко в тази книга, посветена на сходна, но друга проблематика и явления.

Category: Кундалини и Чакри | Added by: Хадес (14.06.2009)
Views: 1517
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Tuesday, 10.12.2019, 09:49
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   34.225.194.144          Tuesday          10.12.2019, 09:49
PIMSES