...
 Езотерика
Main » Articles » Чакри » Кундалини и Чакри

Символ на прекръстването

Един от най-разпространените ритуали в христия­нския свят е прекръстването - извършвайки го и същевременно свързвайки го мислено с разпятие­то, човек ще се въздигне до религиозно усещане, което може да бъде извънредно благотворно. Но ако той осъзнае значението на това движение на ръката и мисълта си в неговата споеност със сво­ята четириполюсна природа и съчетае ритуала, извършван от него и осмислен с едно такова разби­ране, силата му става наистина могъща. При дви­жението на ръката със събрани пръсти, нагоре и надолу по вертикалната ос, а сетне до двата по­люса на хоризонталната, се получава всъщност уравновесяване на енергиите в организма. Ритуа­лът следва да приключи със събиране на двете ръце в средата - това съхранява равновесието. По-­нататък в тази книга ще видим какво практическо значение има балансирането на енергиите за раз­витието и разширяването на съзнанието. Едва ли е широко известно също, че ефектът от самото прекръстване може да бъде многократно увеличен посредством съчетаването му с определен контрол над дишането.

Сред важните изводи, които поражда познание­то за кръговрата на таттвите, е и този, че в ця­лостната схема на живота всяка част и частица имат свое съответно място и роля. Не бива да се поддаваме на субективни преценки за един или друг център вътре в нас, за едно или друго рав­нище, като недобри или не полезни. Няма енергия, която да е лоша в абсолютния смисъл на поняти­ето, но може да бъде използвана на неподходящо място или в неподходящо време. Тогава ще е от­носително негодна просто поради факта, че не е уравновесена с другите енергии и не е нагодена към цялото. Сравнихме седемте нива на вибрация с музикалната стълбица: никоя нота не е фалши­ва сама по себе си - ако обаче е изсвирена не навреме и не на място, дисонансът е налице. Из­борът на момента е особено важен, а за да пос­тигнем цялостно и хармонично звучене, истинска музика, трябва да се научим да свирим всички ноти, и то в нужната и пълноценна обвързаност помежду им.

Category: Кундалини и Чакри | Added by: Хадес (14.06.2009)
Views: 1395
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Tuesday, 10.12.2019, 09:55
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   34.225.194.144          Tuesday          10.12.2019, 09:55
PIMSES