...
 Езотерика
Main » Articles » Карма » Карма и Подсъзнание

Типове потребности

Потребностите, в съответствие с тяхната роля на различните етапи на еволюционно раз­витие, можем условно да разделим на висши, средни и низши. Низшите потребности - храна­та, инстинктът за размножаване и родителският инстинкт, както и инстинктът за самосъхране­ние, се реализират чрез енергийните потоци от двете низши чакри Муладхара и Свадхищана. Те съдържат в себе си както елемента на камшика /напрежение при неизпълнение на желанието/ и елемента на захарчето /удоволствие при реали­зиране на собствено желание/. С повишаване на равнището на потребностите елементите на кам­шика и захарчето остават, но търпят съществени изменения. Потребностите на средното ниво - от общуване, от власт, от емоционални преживява­ния /енергията им идва от чакрата Манипура/ не са така заповеднически, тоест камшикът не е тол­кова жесток, но и съответните удоволствия не са така силни и са доста по-изтънчени. В още по-голяма степен това се отнася до потребностите на сърдечния план /свързан с чакрата Анахата/ и до по-висшите равнища: потребност от любов, потребност от познание, необходимост от усъвършенстване и самореализация, потребност да се осъзнае единството на света и своето място в него, и накрая - да се влезе в пряк контакт с духа /индивидуалния или световния, което се нарича религиозна потребност/. Тук камшикът, тоест не­задоволената потребност, често се проявява във формата на непонятни за самия човек лоши на­строения от типа на "всичко ми е писнало", без­причинни депресии и прочее. Човек, който се намира на съответно стъпало на еволюционната стълба, не е в състояние да усвои енергийни по­тоци, идващи от по-висши планове и те му дей­стват като психическа отрова. Той се защитава като ги "опошлява", тоест — снижава ги до свое­то равнище.

Удоволствието от задоволяване на висши потребности е толкова изтънчено, че на неизкушения човек може да му стори, че не съществу­ва, че висшите потребности са камшик в чист вид и тяхното задоволяване води само до отмяна на наказанието. Но не е така. Енергийният поток, възникващ при удовлетворяване на висши по­требности е толкова висш, че човек, който не притежава необходимата култура на чувстване просто не го забелязва и във всеки случай не ус­пява да изрази своите усещания. Дори сърдеч­ният поток /от чакрата Анахата/ трудно се подда­ва на описание със средствата на всекидневната реч, а потокът на естетическите емоции /от чак­рата Вишудха/ бива осъзнаван не от всички. Макар че всички, по принцип, го усещат. А по­тоците от чакрите Аджна /висшата мъдрост, един­ството на света/ и Сахасрара /религиозните чув­ства/ за повечето европейци са чиста мистика и не се възприемат сериозно. И затова за западния човек му липсват адекватни думи за описание на състоянието на човек, неочаквано разширил своя възглед за света, постигнал неговото единство, въпреки че това е един от най-важните мо­менти на духовното развитие.

Авесалом Подводни

Category: Карма и Подсъзнание | Added by: Хадес (16.01.2009) W
Views: 865
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Четвъртък, 13.08.2020, 23:11
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   18.204.55.168          Четвъртък          13.08.2020, 23:11
PIMSES