...
 Езотерика
Main » Articles » Телепатия » Телепатия

Бъдещето на телепатията

В нея ще разгледаме най-важните области за прилагане на телепатията. Някои от тях ни обещават наистина приказни перспективи, други представляват смъртна опасност за човечеството като цяло.

Човешкото мислене, оперирайки с понятия, става абстрактно. Но всеки път, когато обектът на нашите мисли дълбоко ни засегне, понятията веднага се конкретизират, стават източник на емоции. През време на телепатична връзка вие предавате Линга Шарира и ще бъдете разбран, независимо от езика, на който говорите. Не е нужен никакъв превод - предава се самата идея.

Ако се потвърди гравитационната хипотеза, ще се окаже, че телепатичната връзка може да се използва и на космически разстояния.

Обстоятелството, че гравитационните вълни не срещат пре­пятствия, ги превръща в най-предпочитаните в сравнение с други средства за свръзка. Ако те се овладеят, човекът няма да има нужда от каквито и да било технически средства за свръзка.

Както по отношение на индуктора, така и по отношение на перципиента чуждото влияние не може да бъде продължително и устойчиво. Нито един индуктор не би могъл да издържи продължително напрежение, чиято цел е да се окаже влияние върху психиката на перципиента. В същото време аурата на перципиента ще се "държи" за неговата физиология и неизбеж­но ще изработи своеобразен имунитет, насочен срещу различни влияния, противоречащи на собствената обмяна.

Телепатът, който си поставя за цел да избави човека от някакъв недъг, сам се излага на опасност по няколко причини:

1. Понякога се осъществява предаване на енергия без преглед на собственото тяло, без да са ликвидирани собствените източници на неблагополучие. С усилия на волята такъв телепат потушава собствените си сигнали за блока и вместо да насочи към тях жив поток от енергия, движен от чувството за състрадание или за дълг, той мобилизира енергията си, за да я предаде на друг човек.

2. Щом започне предаването на енергия, настъпва съединя­ване не само на съзнанието, но и на.цялата информационно-енергийна обмяна на организмите. И докато силата на здравия преминава в тялото на слабия, недъзите на болния преминават в тялото на здравия.

Ценността на информацията с времето намалява, а степента на  необходимост от нейното срочно предаване определя  и степента на риска, и възможността от провал. Като се има предвид това, телепатът се очертава като идеалния вид връзка. При експериментите с телепатични връзки сега се опитват да предават като код някакви символи  (например картата  на Венера). Възникна въпросът какви емоции е в състояние да предизвика това изображение в психиката на човека? Възхищават се, че числото на правилно приетите символи превъзхожда предсказаното от теорията на вероятностите. От наша гледна точка достойно за възхищение е друго - как изобщо могат да се осъществяват подобни, непредизвикващи никакви емоции предавания! Неразбираемо е как може "голата мисъл" да предизвика поток остро насочена информация. Удивително с каква сила на волята е необходима на човека, успял да пожелае нещо, което изобщо не желае.

Ако даден психически взрив намира споя изход във външно, чисто физическо или физиологично действие, информацията не се вписва в полето. Но лишеният от свобода да действа човек може да "внесе" в общото поле достатъчно количество отрица­телна информация. И друг, който има свободата да размахва ръце, пистолет или да натиска копчета, приемайки "внесените" от някого информационно-енергийни импулси (който специал­но за целта е разработил сценарий на престъпление), ще ги въплъти в действие.

Средството за защита е изгарянето на отрицателната информация в собствената психика.

Учителят трябва да обича своите ученици. Той трябва да желае да им предаде знания.

Пренебрегването или непознаването на телепатичните закономерности се наказва със смърт, при това най-малко желаната - първо ще умре твоето Аз, а след това и ти самият...

Скромността е основно качество на мислещото същество, което го снабдява с огромна сила. Загубата на скромността води до печални последици.

Абстракционистът се стреми да предаде своите възприятия, залегнали под прага на традиционната чувствителност, т.е. Линга Шарира. Затова абстракционизмът е изкуство за един човек, за самия художник. Другите хора ще приемат изобра­женията му по съвсем друг начин, защото техните образи на Линга Шарира са различни.

Строителството трябва да се планира така, че дължината на оста, деляща големите мозъчни полукълба на хората, да бъде ориентирана на изток, а северният полюс да се пада отляво. За да възприема максимално (телепатично) в аудитория, театрален салон и т.п., човек трябва да седи с лице на изток. В спалнята леглата трябва да са ориентирани по меридиана.

Category: Телепатия | Added by: Хадес (03.05.2009)
Views: 1139
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Събота, 03.12.2022, 21:40
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   3.239.112.140          Събота          03.12.2022, 21:40
PIMSES