...
 Езотерика
Main » Articles » Телепатия » Телепатия

Упражнения с аурата

Упражнение 1

Защита от вредни влияния (виж основния текст).

Упражнение 2

Да предположим, че вие трябва да се обедините с нечие съзнание, за да получите информация за неговия начин на мислене. Представете си, че някой иска да му причини зло.

Съжалете го! Представете си, че скривате този човек на гърдите си, че закривате с ръце главата му, че сте готови да приемете върху себе си удара, предназначен за него. Представете си, че енергията на вашата аура го обвива, вярвайте, че вашата енергия ще го защити от всички беди. Търсете и когато го намерите се опитайте стабилно да закрепите усещането, че от целия ви организъм стремително изтича някаква субстанция.

Упражнение З

Когато "намятатате" аурата и мислено "обгръщате" с нея избрания обект, съсредоточете вниманието си върху това, че вие и той сте едно цяло, че вашите мисли са негови мисли, вашата сила е негова сила.

Упражнение 4

На копринен конец закачете топче с размера на черна боровинка. Опитайте се да предизвикате представата за концентрация на прана в слънчевия сплит. Физиологично дишайте учестено и постепенно преминете към психично дишане, намалете докрай белодробното дишане. Сложете лактите си на масата и приближете дланите си до топчето на разстояние 2-3 сантиметра. Представете си, че процесът на психичното дишане отклонява топчето към лявата или дясната ви ръка.

Упражнение 5

Приковете с поглед топчето, съсредоточете максимално вниманието си върху него. Седнете в спокойна (физиологична) поза, стремете се да вярвате и да си представите, че силата на вашия поглед отклоня на топчето в желаната от вас посока.

Упражнение 6

След като сте фиксирали с поглед топчето, затворете очи. Опитайте се да си представите, че остро насочена струя, поток от аурата, отмества топчето и го задържа под определен ъгъл спрямо хоризонта. Отворете очи и проверете доколко усилията ви са ефективни.

Упражнение 7

Като концентрирате вниманието си върху леки предмети, опитайте се да предизвикате тяхното преместване (късчета хартия, клечки). Очите могат да бъдат затворени или отворени, но трябва да си представяте, че не очите или пръстите ви местят предметите, а как целият ви организъм се е превърнал в острие, от което изтича енергия.

Упражнение 8

След като сте почувствали реалната сила на вашата аура, си представяте, че пред човека или животното, което искате да възпрете, се изправя стена.

Упражнение 9

Представете си, че пред какъвто и да е механизъм силата на вашата аура издига стена и той не може да се движи по-нататък. Не мислете за механизма на въздействие, вярвайте! Тези упражнения са опасни, ако психичното дишане се замести с физиологично. Тогава довеждат до бързо изхабяване на сърцето, на дробовете, на цялата нервна система и до разстройване на психиката. Ако мислените упражнения с аурата не предизвикват желания бърз ефект, трябва да употребите силата на словото - говорете на глас това, което очаквате.

Като изхождаме от постановката, че законът за съхранение на енергоинформацията е обективен, правим извода, че наследствената информация е неунищожима. Човекът вече го няма, но информацията за това как той се е развивал остава. Такова тълкуване на "душата" или "Аз"-а е приемливо. Може да вярваме в безсмъртието на душата, ако имаме предвид закона за съхранение на енергия-маса-информация. Нелепо е да се вярва в безсмъртието, ако се има предвид "божествената същност".

Три са методите за въздействие върху аурата: методът на завладяване — включване на аурата на обекта във вашата собствена аура по описания по-горе начин. Често този метод не помага. Възниква усещането, че "яйцето" на аурата на обекта се "търкаля", а "екстаз на успеха", увереност в сливането няма. Това се случва, ако обектът притежава природно мощна аура или ако спонтанно я засилва, подозирайки чуждо влияние. Тогава е нужен друг метод. Методът на нападението. Мислено телепатът се превръща в острие, от което изтича остро насочен енерго-информационен поток, фокусиран в най-слабите точки на аурата на обекта. Психологически такава точка е слабото място в психиката на човека (увлечение, физически недоста­тък, порочна наклонност). "Свирейки" на тази тънка струна, настройвайки хода  на  своите мисли  в резонанс с обекта, телепатът постига обединяване отначало само на избрания участък, а след това на цялата аура. Има обаче хора, които нямат такива недостатъци. Тогава се прилага третият, най-опасен  и  най-коварен  метод - методът на   разтваряне  на собствената аура в аурата на обекта. Мислено телепатът се възхищава от добрите качества на обекта, от неговата аура, от неговите стремежи. "Екстазът на успеха", пълен и дълбок, ще зависи не само от емоционалната, но и от чисто абстрактната представа.

Като прилага който и да е от трите метода, телепатът има предимството да действа тайно и целенасочено, докато в същото време съзнанието, а следователно и аурата на обекта остават вън властта на промените в околната среда, във властта на едни или други дразнители. Във всички случаи факторът време на въздействието се взема под внимание само в особено напрегнати, драматични ситуации, когато постигането на целта не търпи отлагане по някакви причини.

При излизане от връзката усещанията на перципиента са много неприятни (умора, недоволство от самия себе си, чувство за ненужност, самота).

В телепатията трябва да се избягна всякакво напрежение. Думи като "с всички сили", "старайте се" и др. използваме само, за да подчертаем, че отделни моменти са особено важни. Течението на вашите мисли трябва да бъде спокойно, уверено, плавно и леко. Просто трябва да си представите, че всичко, към което се стремите, вече се е осъществило - просто и леко, без всякакво свръхестествено напрежение.

Да предположим, че чакате влак, разполагате с време и решавате да се свържете с някого. Изключвате възприятията си от околната среда и повеждате беседа. Но изведнъж със свирене и трясък пристига влакът. "Втурва" се в обстановката и "преобръща" съзнанието ви. Стряскане, смяна на честотите и се излъчва телепатема, страшна, неразбираема, с грохот. Това, което вие ще разберете след част от секундата, връщайки съзнанието си към възприемане на околната среда, перципиентът ви ще осмисли като явление, такова, каквото е било всъщност, много по-късно, ако изобщо успее. Той не е бил подготвен от обстановката за такива промени.

Ако използвате способностите си, за да подчините психиката на друг човек за свои низки цели, няма да усетите как ще се превърнете в обект на антипатия от страна на околните. Все по-често няма да ви върви. Това ще спре вашето развитие.

Category: Телепатия | Added by: Хадес (06.05.2009)
Views: 1194
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Събота, 03.12.2022, 20:13
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   3.239.112.140          Събота          03.12.2022, 20:13
PIMSES