...
 Езотерика
Main » Articles » Телепатия » Телепатия

Практика на телепатията

Тази глава е предназначена за доста ограничен кръг чита­тели, тъй като сведенията, които съдържа, представляват сериозна опасност за обществото. Хората още не са "дорасли", за да могат произволно да използват своите телепатични възможности. Когато превключва съзнанието си върху управ­ляване на дишането, на дейността на органите, човекът отвли­ча вниманието си от промените във външната среда, а някои от тези промени могат прекалено рязко да напомнят за себе си и да доведат до повече или по-малко продължително психическо разстройство, или да оказват систематично пагубно влияние върху организма, а в някои случаи дори да го погубят. Съществува и още една опасност. В първа и втора глава разгледахме въпроса за естественото разпределение на прана в здравия организъм, който се намира в обикновени условия и не претърпява никакви резки, неочаквани влияния от околната среда. Енергията се използва за осигуряване на психичните и физиологични процеси на организма или за създаване на резерви. Само в изключителни, драматични ситуации, когато промените във външната среда заплашват не само индивида, но и всичко живо, тази енергия автоматично и спонтанно превключва за послание, за излъчване на телепатема, за предаване в общото поле на информация за същността на настъпилите промени.

Като тръгва по пътя на съзнателно и произволно използване на своите телепатични способности, човекът застава на пътя на самоунищожението, пътя на саможертвата. Това може да бъде оправдано само от целта, която преследва. Най-пълно осъзна­ване, задълбочено осмисляне, пределно внимание и чувстви­телност към собствения организъм, собствената психика, зна­ния за теоретичните основи -такива са основните изисквания, които трябва да спазва човекът, решил да поеме по този много опасен път. За всяка "палавост" рано или късно се налага да платиш висока цена и може горчиво да съжаляваш за собстве­ната си невъздържаност. Всеки ще узнае това, за което се окаже достоен, и не е нужно да бъдат съблазнявани хората с призрака на леснодостъпната цел, щом като знаем добре на каква цена се постига тя.

Първият период - период на упражненията за концентрация на вниманието, за пренастройване на съзнанието и неговото насочване навътре, период на първите опити в пранаяма, почти неизбежно е съпроводен от сривове поради липсата на навика да се разпределят усилията пропорционално на целта, придру­жаван е от страх, а понякога и от психически разстройства (които ако се получат, струват прекалено скъпо). Постепенно съзнанието и физиологията започват да се приспособяват, моменталните превключвания на вниманието от външната среда навътре, чиято цел е мобилизацията на енергията или включване към енергията на полето, се постига с лекота, стават навик, периодично се натрупват необходимите запаси, в случай на нужда съзнанието с лекота превключва отново към измененията във външната среда. Когато човек мобилизира енергията с цел да получи информация от полето и да я обработи, обикновено губи координация на движенията. Зато­ва е толкова важна удобната поза по време на упражненията. Мнението, че човек, овладял до съвършенство своите телепатични способности, не може да ги използва за ниски цели, е погрешно. Не е редно да се доверяваме прекомерно на "свръх-съзнателност" от страна на тези, които по пътя на дълги тренировки са постигнали съществени резултати. Историята познава немалко примери, че тези способности са били изпо­лзвани, за да се уврежда директно психиката или физиологията на друг човек. Придобитата от телепата-практик сила може да се изплъзне от контрола на съзнанието под влиянието на мимолетни емоции, да нанесе разрушения и да причини страдания не само на този, върху който ще се стовари, но и върху този, който случайно я е изпуснал на свобода.

В тази глава са дадени само конкретни указания за услови­ята на тренировката. Поясненията за необходимостта от тях са дадени в приложенията. Необходимо е указанията да бъдат изпълнявани съвсем точно.

СТАВА ДУМА ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ТОЗИ, КОЙТО СЕ УПРАЖНЯВА - НИ ПОВЕЧЕ, НИ ПО-МАЛКО!!!

Понятието освобождаване. Общи принципи на освобождаването и възрастов фактор

Терминът "освобождаване" е получил различни, понякога съвсем противоположни тълкувания в различните епохи и различните коментари на Ведите, на Раджа-йога и на западния ментализъм. Под този термин ние ще разбираме произволното освобождаване на съзнанието от получаването на информация от организма и управляването на процесите в него, след като те са регулирани и е освободена максимална енергия за приемане и обработване на информация, постъпваща от общо­то биомагнитно поле на планетата (системата от галактики, вселената) или от определен човек, с цел да се повлияе върху друг човек или да се изпрати собствена информация в полето, на която да бъде получен един или друг отговор по каналите за обратна връзка. Така че освобождаването на съзнанието не е "крайната цел" на йогите, а средство на личността за постигане на определени цели.

Отлично физическо здраве, здрава психика, материалистичен мироглед - такива са основните условия и всяко тяхно пренебрегване неизбежно ще доведе до лоши последствия. Постоянното будно внимание към собствения организъм и към всички негови сигнали —това е основното условие, което ще ви позволи от време на време да го "напускате", с надеждата, че когато се "върнете" няма да го заварите разпаднал се, не поддаващ се на никакъв контрол и управление. Най-малкото неразположение, което чувствате преди "освобождаването" и не сметнете за нужно да отстраните, при "завръщането" ще се превърне в мощен поток от сигнали за болка, задълго ще ви "върже ръцете" и ще ви лиши от възможността за "освобожда­ване", дори когато ви е много необходимо. За изпълнението на всяко упражнение от Раджа-йога е нужно първо да  бъде въведен ред в собственото тяло, после в психиката. С всички сили трябва да си внушите, че в света, възприеман от вас с традиционните сетива, всичко е много добре, а даже ако нещо не е наред, скоро ще се оправи. Всеки елемент на безпокойство или неувереност, останал в съзнанието ви, може да ви настрои за приемане на такава информация, чието улавяне и обработка в най-добрия случай завинаги ще ви затвори пътя към общото поле, а в най-лошия - ще ви убие или ще ви лиши от нормално мислене в нормални условия. Голяма е ролята на възрастовия фактор в телепатията. Най-благоприятен е периодът на поло­вата зрялост и окончателното формиране на мироглед и на съзнанието. Съзнаването на материалния характер на телепа­тичните процеси ще спаси начинаещите от много неприятно­сти. То ще стане страж в освобождаващото се съзнание и когато вашето "Аз" почувства парализиращото влияние на погубва­щата информация, която неочаквано ще възприемете (невъз­можно е това да се избегне), този страж ще изтръгне съзнани­ето ви от общото поле, ще го върне към нормална жизнена дейност, "свързвайки" го с организма.

Първите крачки

Разпространено е мнението, че развитието на телепатичните способности е много трудно и изисква огромно напрежение. Дотук много пъти "плашехме". Но и това не е всичко. Следват още повече забрани, и то много по-сериозни. Правим го не с цел да плашим. Просто пристъпваме от света на крайните величини, от света на познатите усещания в света на безкрай­ността, който в началото само се осъзнава, но не се усеща. Да започнете или не? Трябва да решите въпроса сега, още преди да сте се убедили в успехите си от собствен опит. Бедата е, че после вече не ще можете да спрете. Независимо от вас, но напълно закономерно, вие все по-бързо ще се втурнете към самадхи, ако не умрете като резултат от пренебрегването на някое от изискванията на йога, изброени и коментирани по-горе. Започвайки упражненията, само след две-три седмици вие ще разберете, че сте прекрачили в съвсем нова област, за чието съществуване сте чували, знаели сте теоретически или въобще нищо не сте подозирали. Във вашия мозък ще започнат да звучат гласове на хора, музика, смях, ще усещате миризми. После ни в клин, ни в ръкав посред бял ден ще започнете да виждате неща, които никой от присъстващите не вижда. Ще започнете да виждате при пълна тъмнина, да виждате със затворени очи, да виждате с рудименталния остатък от третото око - с тила си, при това не по-малко ясно, отколкото с нормалното зрение. Не трябва обаче да изпадате във възторг при подобни "успехи". Просто съзнанието ви се е настроило да приема всякаква безразборна информация от общото поле.

След някой друг месец, заспивайки след напрегнатия си ден, ще почувствате как ви обхващат меки, но мощни пълни. Не си и помисляйте да се настроите в резонанс с тях - това е смъртна опасност. Задължително условие е да се въздържате от всяка­кви емоции. Това не ще ви разкраси в очите на близките ви. Ако пренебрегвате тези изисквания е невъзможно да натрупате сили, за да ги насочите при нужда към определена цел. Не се поддавайте на изкушението да пуснете в действие силата, чието присъствие вече усещате, ако се окажете във властта на човешките чувства - любов, съжаление, страх, гузна съвест. Особено опасно е, ако чувствате нетърпение, гняв, злоба. Трябва да се научите да управлявате емоциите си не по-малко уверено, отколкото ръката си — да можете да потушавате своите чувства и да можете да ги разгаряте до край. Усещането на вибрациите на общото поле означава, че започвате да чувствате по-фино, че започвате да се усещате като част от огромна сила, да се нагласяте според нея, да се настройвате към нейното приемане, нейната концентрация, нейното предаване. Колкото по-сигурно контролирате хода на мислите си в този начален период, толкова по-успешно ще вървите напред, толкова по-голяма сила ще можете да обуздаете. Всеки байт получавана информация при определени обстоятелства може да предизвика мощно информационно-енергийно разпадане. Точно затова първите стъпки за освобождаване на съзнанието трябва да бъдат тренировки за съсредоточаване върху предме­ти или части от тялото, после - върху определен ход на мислите, което предполага "отдалечаване" или "отвеждане" на съзнанието от информацията, нахлуваща в него от организма чрез подсъзнателните сфери. Чрез тренировки вие постепенно ще се научите да дисциплинирате мислите, чувствата и усеща­нията си, ще се научите да притъпявате болката, да изпращате под напрежение поток от прана, не само за да отстраните болката, но и обективно да отстраните причината за нея. После ще изпратите "запитване", засягащо миналото, сегашното или бъдещето в общото поле... За вас няма да е тайна какво мисли този или онзи човек, вие ще можете да получите от общото поле всяка информация, която ви интересува. Но това вече не са "първите крачки". Вие ще се почувствате естествена, органич­на част от биосферата, а вашето съзнание ще стане част от общото биомагнитно поле. Настойчиво ви препоръчваме да не четете следващото изречение, преди всяко предишно да е улегнало не само в съзнанието ви, но и във всяка клетка на тялото ви.

Поза

При всички начални пози (те са в седнало положение) е необходимо да спазвате следните условия:

-  Главата леко е повдигната, така че между брадичката и ключиците  свободно да  сложите  ръка   на  шията  си,  като палецът и показалецът докоснат ъглите на долната челюст,

- След като сте фиксирали положението на главата, поставете ръце върху коленете без напрежение,

-  Краката ви са стъпили с цяло стъпало без напрежение,

- Тялото ви е леко наклонено напред, така че брадичката ви да се намира на линията, преминаваща между бедрата,

- В мускулите на гърба не трябва да има никакво напрежение. След като изпълните всичко това си представете мислено праната, която преминава през гръбначния стълб, шията и главата. Пренебрегването на това условие - главата, шията и гърбът да са на една права, не само ще сведе до минимум ефекта от всяко усилие, но може да навреди сериозно на упражняващия се.

Обстановката

В началния период трябва да са сведени до минимум всички дразнители. Спрете чешмите, не се упражнявайте в дъждовно време, особено ако има буря. Наблизо не трябва да има включени електроуреди и заземени метали. Не е за препоръчване да започвате в година или период на слънчева активност, нито пък (и това е особено важно!) в условията на повишен радиационен фон. Напълно избягвайте всякакви наркотични вещества (мескалин, кофеин и др.). Забележителните постижения, които неочаквано бързо ще забележите, ще ви компенсират тези мними и действителни "лишения". По-нататък всички тези изисквания могат значително да се намалят.

Category: Телепатия | Added by: Хадес (11.05.2009)
Views: 1515
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Събота, 03.12.2022, 22:00
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   3.239.112.140          Събота          03.12.2022, 22:00
PIMSES