...
 Езотерика
Main » Articles » Телепатия » Телепатия

Динамична локализация на информация в тела от мъртвата природа

Ако науката е стигнала до "пределната точка" в познанието за делението на веществото, защо да не предположим, че природата на живото и мислещото отдавна вече е "напипала" такава "точка", успяла е да се приспособи към нея, като е използвала действуващите в нея закономерности в свой интерес. В обратния случай животът би бил унищожен от този вид движение на материята, към който не може да се приспособи.

След създаването на единна теория за полето електромаг­нитните, гравитационните и въобще всички съществуващи видове полета ще се изправят пред нас като различни страни на една обективна реалност.

Кълбовидната мълния, чиято плътност и относително тегло са по-големи от плътността и теглото на въздуха, се движи в противоречие със законите за земното притегляне. Атомите, носители на гравитационна механична маса, при излъчване на заряд в електролит се превръщат в йони, след което започнат да се движат не по законите на гравитацията, а по законите на електромагнитното поле. Нямаме никакви основания да смятаме, че топлината, отделяна при процесите на термоядрения синтез, не е преминала през някакви други стадии, форми или видове енергия, т.е. че не е била първо енергия на магнитното или електромагнитното поле. И доколкото всички процеси на превръщане на масата в енергия и освобождаване на енергия също съществуват в мъртвата природа, нямаме никакви основания да отричаме възможността живите същества да използват тези закономерности на движението на материята.

Обясненията на телекинетичните явления срещат по пътя си трудности и основните са - изчезващо малките мощности на индуцираната от организма вълна, липсата на достатъчни резерви от енергия в акумулиращите органи за усилване на тези възможности. Има обаче и обстоятелства, които ни позволяват да се справим с тези трудности. ПЪРВО, острата насоченост на потока излъчвана енергия. Не е ясно обаче как излъчваните от организма вълни се концентрират в сноп, по какъв начин "намират" обекта на въздействие, когато човек не го вижда или седи с гръб към него. Има още много неясни неща, но не в самия принцип, а в механизма на процеса. Рязкото повишаване на температурата, повишаването на пулса, особе­ния израз на лицето - всичко това отхвърля предположението за някакви "трансцедентални", свръхестествени сили в телекинетиката. Работи, при това очевидно, човекът, неговите орга­ни. Всичко се фиксира с точни прибори. ВТОРО, последното обстоятелство ни навежда на мисълта, че в подобно състояние рязко се активизира информационно-енергийната обмяна с околната среда. Човекът се включва в океан от енергия, прана, и черпи от него. Той не използва вече собствената си енергия, а енергията на общото биомагнитно поле, без да осъзнава процеса в детайли, а просто с усилие на волята, с въображение, с представи, като превръща своя организъм в проводник на особен вид енергия, от която всеки байт-квант може да носи в себе си голямо силово натоварване.

Поради неравномерно разпределената плътност на матери­ята в пространството възникват завихряния, възли и снопове и човек може да "подложи" своя организъм като филтър или фокусиращ уред на тези потоци от енергия, да измени до някаква стенен насочеността й, да я изпрати в определена точка на пространството. Един йога може да спре с поглед съвременен локомотив, шаманите за радост на своите съплеменици карат чугунени кукли да танцуват.

Category: Телепатия | Added by: Хадес (13.05.2009)
Views: 1201
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Събота, 03.12.2022, 20:14
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   3.239.112.140          Събота          03.12.2022, 20:14
PIMSES