...
 Езотерика
Main » Articles » Телепатия » Телепатия

Управляване на процесите за получаване, разпределяне и изразходване на прана

Токовете с висока честота постъпват в организма през "лечебните точки" и по вълноводите на Канарк се предават в дълбочината на организма. Тъй като нервната възбуда се разпространява от тока на действието, то представите ще ни помогнат да бъдем в състояние да насочим не само хранителни вещества към определен участък на тялото, а също да изпратим към него необходимото количество енергия. Тя може да бъде предавана както по нервните влакна, така и по системата Канарк и по кръвно-лимфната система. Желаещият да натрупа енергия в слънчевия сплит трябва да сложи ръка върху тази част на корема си, да събере краката си и да си представи, че праната "се стича" по ръцете и слънчевия сплит, че тече към него от белите дробове при всяко вдишване, че се всмуква от цялото тяло, от всяка клетка и веднага постъпва в слънчевия сплит, след известно време вие действително ще усетите, че нещо се движи и мести във вашия организъм в зададената от съзнанието ви посока.

Когато човек се убеди, че подсъзнателните сфери на ЦНС (рефлексите и инстинктите) не се справят с доставката на достатъчно количество прана за болния орган, би могъл да засили тяхната дейност чрез контрол на съзнанието. За тази цел трябва да сложите ръката си на болното място и да си представяте, представяте... докато не възникне усещане за обективно изместване на енергия в желаната посока.

Пак с помощта на представите натрупаната енергия може да се предаде на друго лице и по този начин то да се излекува от заболявания.

И накрая, най-сложното и "най-свръхестественото" — влиянието върху дейността на жлезите с вътрешна секреция, промяната на външния ни облик чрез съзнателно влияние... Да речем, че не си харесвате лицето. Разглеждайки се в огледалото, вие си пожелавате носът ви да е малко по-така, а очите ви малко по-иначе... Тогава лицето ви би изглеждало примерно така. Във въображението ви изниква собственото ви лице, вие го "виждате" такова, каквото бихте искали да го видите в огледалото... Нататък се получава следното. Въображаемият образ ясно се запечатва в паметта, вие заспивате с "отпечатъка" на образа в мозъка. Достатъчно е с усилия на волята да предизвикате този образ и мускулите на лицето по силата на идеомоторния рефлекс възприемат израза, който съответства на металния образ (а не на естествения, обикновения израз на лицето ви). Въображаемият образ ще доведе до нагаждаме на мускулите на лицето към нов израз, което на свой ред води до допълнителен приток на хранителни вещества. Нататък е съвсем просто -остатъчната деформация довършва започнатата работа.

Като се запасите чрез ритмично дишане с допълнително количество прана, си представете как тази енергия отново излиза от вашия организъм и обхваща цялото ви тяло. Вие се оказвате вътре във затворено във вас поле, което може да отрази предното влияние на друго поле.

При определено напрежение на магнитното поле нечифтосаните електрони в живата тъкан започнат да поглъщат радиовълни. Колкото повече са свободните радикали в белтъка, толкова повече се отразява размерът на резонансното поглъщане. В магнитното поле свободните електрони строго ориентират своите полета по силовите линии на външното поле. Нечифтосаните електрони притежават по-малка степен на свобода и полетата им се ориентират приблизително. Интензивността на поглъщане на радиовълните се оказва пропорционална на степента на подобна ориентация.

Човекът е в състояние да приема радиовълни, модулирани чрез технически средства. Неговата нервна система може да отразява или да компенсира гибелното действие на йонизиращото излъчване. Очевидно образуването на аура става не само като резултат от усилие на волята и не само около организма като цяло, но така също - спонтанно и местно. В процеса на еволюцията живите същества са се приспособили към йонизиращите излъчвания на естествения радиационен фон. Достатъчно е обаче малко да се "прекали" и организмът вече не е в състояние да "смели" излишното количество енергия, тя започна да го руши. Но ето че може да се използват защитните свойства на аурата или да се развива възможността практически моментално да се създават запаси от прана, локализирани в слънчевия сплит. Известно е, че като резултат от радиационното облъчване на организма се отчитат два-три пъти по-малко йонизирани атоми, отколкото атоми във възбудено състояние. Ултравиолетовото излъчване, което съдържа значително по-малко йонизираща енергия, води до възбуждане на атомите - именно това е възбуждането, което може да бъде приемано в качеството му на прана.

За бактериофагите 50% от смъртоносната доза на облъчване е 560 000 рентгена, за бактериите е 300 000, за водораслите е 10 000, за мекотели - 1300, за яйцата на дрозофилата - 150 рентгена. Би трябвало да очакваме, че кривата ще пада и по-нататък с повишаването на степента на организация на живота. Но картината е по-различна - морските свинчета издържат 200 рентгена, мишките -500, зайците -600 (като това са стойности, при които загиват 50% от индивидите). При човека тези данни се различават за отделните индивиди със 100% и се групират при около 400 рентгена, а при животните максималните колебания достигат 25 процента. Абсолютно смъртоносна за човека е дозата от 600 - 800 рентгена. Нейното влияние винаги зависи от настроението на човека. Ако при облъчване областта на слънчевия сплит се защити с оловен екран, действието на радиацията значително намалява. Това означава, че слънчевият сплит е не само склад на енергии, но също е орган, който координира тяхното потребление.

Животът не е само обмяна на вещества, той е и обмяна на енергия. Силовото поле (за разлика от веществото, съдържащо се в определен предмет, който има ограничени размери) е безкрайна величина. Живото същество излъчва и поглъща енергия. По тази причина всички живи същества са свързани органично помежду си от процесите на енергийната обмяна. Живите същества не само зависят от околната среда, но са и част от нея, част от биосферата на планетата.

Category: Телепатия | Added by: Хадес (17.05.2009)
Views: 1565
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Събота, 03.12.2022, 20:15
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   3.239.112.140          Събота          03.12.2022, 20:15
PIMSES