...
 Езотерика
Main » Articles » Телепатия » Телепатия

Животът като обмяна на енергия

Досега разглеждаме живота като обмяна на веществата. Но тези процеси се нуждаят от определено количество енергия. Значително количество енергия е необходимо и за други, не по-маловажни цели.

1. За получаване на информация от околната среда, за нейното транспортиране до ума, за обработването й, за вземане на решения.

2.  За получаване на информация относно състоянието на организма, за регулиране на жизнените процеси в съответствие с обстановката във външната среда.

3.  За осигуряване процесите на мислене.

4.  За осигуряване и регулиране на енергията.

5.  За създаване на резерви от вещества и енергия. Налага се нашето разбиране за живота като за обмяна на веществата да бъде заменено с по-широко понятие -обмяна на материя, една от формите за съществуване на която е енергията. Телепатичните видения са възможни именно благодарение на тази форма на материята - енергията на полето. Какво представлява тя? За своята нормална жизнена дейност органи­змът се нуждае от доста богато меню на енергии - от инфра­червените до ултравиолетовите вълни. Определени видове енергия дават тласък за развитието на един или друг процес, други съпровождат процесите като катализатор, трети осигуряват тяхното протичане, четвърти ги спират в нужния момент и т.н. Видовете енергия, от които ние познаваме само три - елекромагнитно, гравитационно и ядрено поле, са безкрайно много. Нито електромагнитното, нито гравитационното, нито ядреното поле могат да издържат изпита за високото звание - носител на полето "пси". От гледна точка на жизнените интереси, всички видове енергия могат да бъдат разделени на три групи.

Видове, които не могат да бъдат използвани от живите същества и безпрепятствено се пропускат през организма, през веществото, без да взаимодействат с него. Например енергията на неутриното.

Видове, които могат да окажат върху организма гибелно въздействие. Биосферата на Земята е защитена от тях с магнитни капани. Освен това организмът частично изработва в себе си самостоятелни защитни приспособления срещу тях (първични космически лъчи, твърдо ултравиолетово лъчение, повишаване на естествения радиационен фон и др.).

Видове, които са необходими на организма и се използват от него за по-нататъшното му развитие.

Category: Телепатия | Added by: Хадес (20.05.2009)
Views: 3780
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Събота, 03.12.2022, 22:04
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   3.239.112.140          Събота          03.12.2022, 22:04
PIMSES