...
 Езотерика
Main » Articles » Вампиризъм » Енергиен Вампиризъм

Кармическата Медицина - послеслов

Кармическата медицина е учение, което обединява опита на окултните учения и езотеричните философии. Тя изследва тайните на Душата, Духа, Тялото и Природата; Законите за движението на енергиите на Космоса и Земята; Законите на Божествената хармония.

Преди години по време на един конгрес на лекарите министърът на здравеопазването каза, че 50% от това, което става със здравето на хората е по вина на пациентите. За това свое изказване той беше уволнен. Според кармическата медицина 100% от всичко, което се случва със здравето на хората е по тяхна вина.

Кармическата медицина прави диагностика на човешкия живот. Помага на човека да промени начина си на живот, да направи корекция в потока на мислите и чувствата си.

На портата на делфийския храм някога била изсечена фразата: “Опознай себе си и така ще опознаеш боговете и вселената”. Осъществяването на този идеал на познанието винаги е било заветна цел на човешките търсения и философии. Днес древната мъдрост може да се прочете по друг начин, а на портата на учението на кармическата медицина да се изсече: “Чрез познанието на Бога и Вселената опознай себе си”.

Така двете истини – Бог и Космос – ще се издигнат на върха на човешкото здраве и със светлината си ще огреят новото знание и забравената истина – човешката Душа.

Кармическата медицина стабилизира духовното състояние на човека и привежда в хармония тялото му. Още Сократ е казал: “Огромна грешка е съществуването на доктори за тялото и доктори за душата, именно поради това разделение остават неизлекувани много болести.”

Кармическата медицина изследва тялото, душата и духа на човека и показва отклоненията в развитието им.

Обект на изследванията на кармическата медицина е триизмерното пространство: тяло, душа, дух; минало, настояще и бъдеще; Бог, човек и космос.

Кармическата медицина открива във времето и пространството уязвимите точки в личността на човека.

Според кармическата медицина всички болести са възмездие за неправилен (греховен) живот, мисли, чувства, постъпки и желания. Затова специалист в кармическата медицина може да стане този, който вижда и чува човешката душа, а не този, който точно определя коя болест е кармически свързана с някакъв грях, защото кармическата медицина е медицина на душата.

Някой би казал, че животът е космическо явление.

Всички езотерични учения говорят за единството  между космоса и човека, за това, че всичко между тях е взаимозависимо, взаимопроникващо се и взаимодопълващо се.

Енергиите на Космоса - Зодиакът и светилата, планетите и звездите, астероидите и метеоритите – със своите енергии щурмуват Земята и всичко съществуващо на нея. Те създават условия за еволюционно развитие в плътния физически свят, но и забавят други. Дават сила на нови образувания или рушат несъвършеното. Антена за тези енергии е човекът, а неговото тяло улавя и най-слабите вибрации на космоса. Обгръщайки се с тях човекът започва да действа. Ето защо по неговите постъпки можем да съдим в какви вибрации живее той, какви стихии и енергийни полета го водят през живота му.

Раждайки се на Земята човек попада във вечно променящия се поток на енергиите, които го водят към неизвестна цел. Тези енергии го управляват, като го “издигат” със своите вълни или “свалят” в мрачните глъбини на страданието и болестите. Те го хвърлят във вихрите на страстите и желанията. Енергиите чертаят линията на съдбата и програмират програмата на живот, като я включват към точния космически часовник.

Когато говорим за потока на космически енергии не трябва да забравяме, че човек също е източник на сили – тези на съзиданието или на разрухата.

Надявайки се човек да вдъхне ново качество на своите енергии, кармическата медицина разкрива вътрешния му порочен свят и показва събитийния ход на причините и следствието на болестта. Но за да го постигне (новото качество на своите енергии) човек трябва да съблюдава Божествените закони на космическата хармония. Оттук следва, че от множеството сили, които въздействат върху него космическата и Божествената са двете основни сили. Космическата сила води и управлява човека, а Божествената наблюдава еволюцията на човешкия дух, неговото духовно и нравствено развитие.

Еволюцията на духа поражда още една, трета сила, силата на самия човек, благодарение на която той управлява събитията и енергиите вътре в себе си.

Но често тази трета сила е еднопосочна и работи в полза на разрива между душата и духа, затова някои хора притежават повече душа, а други повече дух. Тази дисхармония влияе еднакво лошо върху здравето му. Кармическата медицина търси и намира причините за болестта в противоборството на човека с “третата сила”, което представлява и основата на нейното философско учение.

Санскритската дума “карма” в нашия език е придобила значението на “закон на възмездието”. Елена Блаватска подчертава: “Кармата е справедлив закон на възмездието”, а Елена Рьорих уточнява: “На нас ни остава само да се удивляваме от точността на везните на кармата”.

Според кармическата медицина натрупаните кармични “дългове” се дължат на това, че хората не познават добре своята истинска същност. Кармическата медицина ориентира всеки, докоснал се до нея за кармичните връзки и произтичащите от това последици. Като мощна тема в нея звучат кармичните заболявания на децата.

Кармическата медицина отговаря на извечния въпрос “Кой съм аз, откъде идвам, с каква цел и с каква програма съм в този живот?” Кармическата медицина разглежда еволюцията на душата чрез нейното превъплъщение и прераждане в ново тяло, като в този феномен тя открива съществуването на множество наследствени болести, кармата на рода и тайните на съдбата на човека.

С помощта на кармическата медицина можем да направим оценка на енергийната ни същност и тази на обкръжаващите ни хора. Това ще ни помогне по-лесно да се ориентираме в междуличностните отношения, а при появилите се болести да избегнем някои усложнения. Чрез кармическата медицина можем да се запознаем със социално-медицинската прогноза на личността.

Някои заболявания са неизлечими, а здравето на човека се поддържа чрез различни техники и методи на лечение. Така той е принуден да поема лекарства, да ползва услугите на екстрасенси, да пие урина, да се облива с хладка вода или чрез диети да поддържа живота си. С една дума – болният се превръща в техен заложник.

Кармическата медицина въздейства на човека чрез неговата собствена съвест и срам за болестта му. Чрез Божия страх, че “според болестта ще бъдем съдени”.


Александър Александрович


Category: Енергиен Вампиризъм | Added by: Хадес (02.02.2009)
Views: 711
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]
Четвъртък, 13.08.2020, 21:48
Welcome Гост
Main | Sign Up | Login
...
Връзки
...
Начало  Регистрация  Вход

...
...
   18.204.55.168          Четвъртък          13.08.2020, 21:48
PIMSES